Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Promocja walorów turystycznych regionów Żuław i Kaszub”, której celem jest umożliwienie promocji walorów turystycznych regionów Żuław i Kaszub.
Efekt realizacji operacji: Trzy LGD uczestniczące w projekcie współpracy.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Promocja walorów turystycznych regionów Żuław i Kaszub” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Wirtualny spacer po terenie LGD StolemArnet-Media/